அத்தியாவசிய சேவைகள் தொடர்பில் ஜனாதிபதி ரணில் அரசிதழில் அறிவிப்பு

பல துறைகள் அத்தியாவசிய சேவைகள் என்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் கையொப்பத்துடன் அதிசிறப்பு அரசிதழை அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் பிரகாரம், அந்த சேவைகள் அத்தியாவசிய சேவைகளாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மின்சாரம் வழங்கல் தொடர்பான அனைத்து சேவைகளும் – பெற்றோலிய பொருள்கள் மற்றும் எரிபொருளின் வழங்கல் அல்லது விநியோகம், மருத்துவமனைகள், முதியோர் இல்லங்கள், மருந்தகங்களில் நோயாளிகளின் பராமரிப்பு மற்றும் வரவேற்பு, பராமரிப்பு, உணவு மற்றும் சிகிச்சை தொடர்பாக தேவைப்படும் சேவைகள் மற்றும் பிற ஒத்த நிறுவனங்கள், வேலை அல்லது உழைப்பு அத்தியாவசிய திடப்பொருளுக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது.