அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் நாளை விடுமுறை

நாளை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 17) அனைத்து அரச மற்றும் அரச அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது என்று கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டையடுத்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜயந்த தெரிவித்தார்.