அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி 44.3 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சி

இந்த வருடத்தில் இதுவரையான காலப்பகுதியில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி 44.3 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

யூரோவுக்கு 40.7 சதவீதமும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்டுக்கு எதிராக 39.8 சதவீதமும் ஜப்பானிய யெனுக்கு எதிராக 35.1 சதவீதமும் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய டொலருக்கு எதிராக 43.1 சதவீதமும் ரூபாயின் பெறுமதி வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது என்று மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 10ஆம் திகதி இந்திய ரூபாயிற்கு எதிராக இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி 41.7 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

கடந்த மே மாதம் 13ஆம் திகதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்நிய செலாவணி உறுதிப்படுத்தல் கொள்கைகளுக்கு முகங்கொடுக்கும் வகையில் ரூபாயின் பெறுமதி சற்று உறுதித்தன்மையை பெற்றுள்ளதாக மத்திய வங்கி மேலும் தெரிவித்துள்ளது.