இன்று முதல் பிறப்பு சான்றிதழ் தேசிய அடையாள அட்டை எண்

இலங்கை பெற்றோருக்குப் பிறந்த பிள்ளைகளுக்காக பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் பிறப்புச் சான்றிதழில் ஆள்பதிவுத் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தை உள்ளடக்கும் வேலைத்திட்டம் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு துறைகளும் இணையவழி மூலம் தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதன் மூலம் முதற்கட்டமாக முன்னோடித் திட்டமாக இது செயல்படுத்தப்படும்.

இதே முன்னோடித் திட்டம் கம்பஹா, தெஹிவளை, ஹரன்கெத்த, குருநாகல், இரத்தினபுரி மற்றும் தமன்கடுவ ஆகிய பிரதேச செயலகங்களில் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

பிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற்ற அனைத்து குடிமக்களும் 15 வயதை எட்டிய பின்னர், தேசிய அடையாள அட்டைக்காக ஆட்பதிவுத் திணைக்களத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பின்னர், பிறப்புச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கப்படும்.

அதே இலக்கத்தில் பிறந்தது முதல் தகவல்களைப் பதிவுசெய்து சேமித்து வைக்கும் திறன் மக்களுக்கு இருப்பது வசதியாக இருக்கும் என ஆட்பதிவு ஆணையாளர் நாயகம் வியானி குணதிலக்க தெரிவித்தார்.