நாளையும் நாளைமறுதினமும் 2 மணி 30 நிமிடங்கள் மின்வெட்டு

நாளையும் (ஜூன் 20) நாளைமறுதினமும் (ஜூன் 21) 2 மணித்தியாலங்கள் 30 நிமிடங்களுக்கு மின்வெட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று மின்சார சபை அறிவித்துள்ளது.