நாளை 2 கப்பல்களுக்கு 7 மில்லியன் டொலர்களை விடுவித்தால் 2 வாரங்களுக்கு எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் இடம்பெறும்

நாளை சமையல் எரிவாயு ஏற்றி வந்த இரண்டு கப்பல்களுக்கு 7 மில்லியன் டொலர்களை விடுவிக்க எதிர்பார்ப்பதாக லிட்ரோ காஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இரண்டு கப்பல்களும் தரையிறங்கியதன் பின்னர் இரண்டு வாரங்களுக்கு போதுமான அளவு எரிவாயு நாட்டில் இருக்கும் என அதன் தலைவர் விஜித ஹேரத் தெரிவித்தார்.

லிட்ரோ காஸ் நிறுவனத்திடம் தற்போது ஆறு நாள்களுக்கு தேவையான எரிவாயு கையிருப்பு உள்ளதாகவும், இன்று முதல் 80 ஆயிரம் சிலிண்டர்களை சந்தைக்கு வழங்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

80 ஆயிரம் சிலிண்டர்களில் 50 ஆயிரம் கோப் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் கொழும்பு மற்றும் கம்பஹா மாவட்டங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் லிட்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவர் குறிப்பிட்டார்.