பல்கலை. அனுமதிக்கான இணையவழி விண்ணப்பத் திகதி நீடிப்பு- குறியீட்டையும் மாற்ற வசதி

இலங்கையில் நிலவும் கோரோனா வைரஸ் தொற்று நிலைமை காரணமாக, இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க முடியாத மாணவர்களுக்கும், ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும், யுனி-கோட் ஒழுங்கை (Uni-Code order)
மாற்ற விரும்புவோருக்கும் ஒரு சலுகை காலத்தை வழங்க பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

நாட்டில் நிலவும் கோவிட் -19 தொற்று நிலமை காரணமாக, 2020/2021 கல்வியாண்டிற்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க முடியாத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஜூலை 30ஆம் திகதி வரை சலுகை காலம் வழங்க பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

- Advertisement -

விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி திகதியில் அல்லது அதற்கு முன்னதாக 2020/2021 கல்வியாண்டிற்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்களை இணையவழியில் சமர்ப்பிக்க முடியாத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு Www.ugc.ac.lk என்ற வலைத்தளம் வழியாக கூடுதல் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி திகதியில் அல்லது அதற்கு முன்னதாக 2020/2021 கல்வியாண்டிற்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்களை ஏற்கனவே இணையவழியில் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் யூனி-கோட் வரிசையை மாற்ற விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், யுனி-குறியீடுகளின் வரிசையை மாற்ற உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

புதிய யூனி- குறியீடுகளை அல்லது யூனி-குறியீடுகளை அகற்றவும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

- Advertisement -
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -
error: Alert: Content is protected !!