புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையின் அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுள்ளனர்.

இன்று முற்பகல் பிரதமராக தினேஷ் குணவர்த்தன ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில் பதவியேற்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நண்பகல் ஒரு மணிக்கு ஆரம்பமானது.

கல்வி அமைச்சராக சுசில் பிரேம ஜயந்த பதவியேற்றார். கடற்தொழில் வளங்கள் அமைச்சராக டக்ளஸ் தேவானந்தா பதவியேற்றார்.

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி விவகாரத்துறை அமைச்சராக ஹரீன் பெர்னாண்டோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நீதி, அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைச்சாலை விவகாரம் அமைச்சராக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி விஜயதாஸ ராஜபக்‌ச பதவியேற்றுள்ளார்.

விவசாயத்துறை மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அமைச்சராக மஹிந்த அமரவீர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சராக பந்துல குணவர்தன பதவியேற்றார்.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக கெஹெலிய ரம்புக்வெல நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நகர மற்றும் வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சராக பிரசன்ன ரணதுங்க பதவியேற்றுள்ளார்.

பெருந்தோட்டத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சராக ரமேஷ் பத்திரன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சராக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி பதவியேற்றுள்ளார்.

பௌத்த மதம் மற்றும் மத விவகார அமைச்சராக விதுர விக்கிரமநாயக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வலுச்சக்தி மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சராக காஞ்சன விஜேசேகர பதவியேற்றுள்ளார்.

 

சுற்றாடற்றுறை அமைச்சராக நஸீர் அஹகமட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வர்த்தகம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சராக நளின் பெர்னாண்டோ பதவியேற்றுள்ளார்.

பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சராக டிரான் அலஸ் பதவியேற்றுள்ளார்.

உள்ளூராட்சி மற்றும் அரச நிர்வாக அமைச்சராக பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பதவியேற்றார்.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில் அமைச்சராக மனுஷ நாணயக்கார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சராக ரொஷான் ரணசிங்க பதவியேற்றுள்ளார்.