20ஆவது திருத்தச் சட்டவரைவை ஆராய எம்.பிக்கள் குழு

0

அரசியலமைப்பின் 20ஆவது திருத்தச் சட்டவரைவு தொடர்பில் ஆய்வு செய்வதற்கு நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகளை கொண்ட குழுவொன்றை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச நியமித்துள்ளார்.

அமைச்சரவை அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய இந்தக் குழுவின் தலைவராக அமைச்சரவை அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் உறுப்பினர்களின் பெயர் விவரம் வருமாறு,

  1. அமைச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ்
  2. அமைச்சர் உதய பிரபாத் கம்மன்பில
  3. அமைச்சர் மொஹமட் அலி சப்ரி
  4. அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா
  5. அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச
  6. இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த
  7. இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ்.வியாழேந்திரன்
  8. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டிலான் பெரேரா
  9. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரேமநாத் சீ.தொலவத்த

இக்குழுவின் அறிக்கை செப்டம்பர் 15ஆம் திகதி பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளது என்று பிரதமரின் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.