முதல்வனின் வாசகர்களுக்கு ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

0

முதல்வனின் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கிலப் புதுவருட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.

மலர்ந்துள்ள 2019ஆம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் சகல சௌபாக்கியங்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கின்றோம்.