வாகன இறக்குமதிக்கு மார்ச் 6ஆம் திகதிக்கு முன் வங்கி உறுதிப் பத்திரம் வழங்கியோருக்கு புதிய வரி கிடையாது – நிதி அமைச்சு

2019ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்ட வாகன இறக்குமதித் தீர்வை அதிகரிப்பு மார்ச் மாதம் 6 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் வங்கி உத்தரவாதப் பத்திரம் வழங்கப்பட்ட வாகனங்களுக்கே நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இதன்மூலம் மார்ச் 5ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் வங்கி உத்தரவாதப் பத்திரத்தை வழங்கி இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்களுக்கு புதிய இறக்குமதித் தீர்வை அறவிப்படமாட்டாது என நிதி அமைச்சுக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசின் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு- செலவுத் திட்டம் நாடாளுமன்றில் கடந்த 5ஆம் திகதி முன்வைக்கப்பட்டது. நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவால் முன்வைக்கப்பட்டது.

அதில் 800 சிலின்டர் வலுவுக்கும் குறைந்த பெற்றோல் வாகனங்களுக்கான உற்பத்தி வரி  ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாவினாலும் 1,000 சிலின்டர் வலுவுக்கும் குறைந்த பெற்றோர் வாகனங்களுக்கான உற்பத்தி வரி ஒரு லட்ச்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாவினாலும் 1,300 சிலின்டர் வலுவுக்கும் உள்பட்ட பெற்றோர் வாகனங்களுக்கான உற்பத்தி வரி 5 லட்சம் ரூபாவாக அதிகரிக்கப்படும்.

800 சிலின்டர் வலுவுக்கும் குறைந்த கலப்பு (ஹைபிரிட்) வாகனங்களுக்கான உற்பத்தி வரி 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்படுகிறது. 1000 சிலின்டர் வலுவுக்கும் உள்பட்ட ஹைபிரிட் வாகனங்களுக்கான உற்பத்தி வரி 5 லட்சம் ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டது.

கிலோ வோட் 70 மின்சார மோட்டார் வாகனத்தின் மீதான உற்பத்தி வரி ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாவினால் அதிகரிப்பதற்கு முன்மொழியப்பட்டது.

இதேபோன்று 200 சிலின்டர் வலுவைக் கொண்ட முச்சக்கர வாகன மீதான உற்பத்தி வரி 60 சதவீதத்தினால் அதிகரிக்கப்பட்டது. இந்த அதிகரித்த வரி கடந்த 6ஆம் திகதி தொடக்கம் நடைமுறைக்கு வந்த்து.

அதேவேளை, வாகன இறக்குமதிக்காக 200 சதவீத வங்கி உத்தரவாதப் பத்திரம் வழங்கும் நடைமுறையும் அன்றிலிருந்து நீக்கப்பட்டமை குறிப்பிட்டத்தக்கது.

Loading...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!