பெற்றோலின் விலை அதிகரிப்பு

92 ஒக்ரைன் பெற்றோலின் விலை 3 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படுவதாக நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. இந்த அதிகரிப்பு இன்று நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.

இதன்மூலம் ஒரு லீற்றர் பெற்றோலின் விலை 138 ரூபாவாக உயர்வடைந்துள்ளது.

அத்துடன், 95 ஒக்ரைன் பெற்றோல், டீசல் மற்றும் சுப்பர் டீசலின் விலையில் மாற்றமில்லை என்றும் நிதி அமைச்சுக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

நிதி அமைச்சு மற்றும் பெற்றோலிய வளங்கள் அமைச்சு இணைந்து மாதாந்தம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் எரிபொருள் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் ஜூன் 10ஆம் திகதியான இன்று இந்த அறிவிப்பு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய நிலவரப்படி
92 ஒக்ரைன் பெற்றோல் 138 ரூபா
95 ஒக்ரைன் பெற்றோல் 164 ரூபா
டீசல் 104 ரூபா
சுப்பர் டீசல் 136 ரூபா

Loading...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!