மாணவர்களுக்குக் காலணிகள்

0

இளவாலை வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கத்தால் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு ஒருதொகுதி காலணிகள் நேற்று வழங்கப்பட்டன.

இளவாலை வருத்தபடாத வாலிபர் சங்கத்தின் ‘உயர்த்தும் கரங்கள்’ செயற்றிட்டத்தின் கீழேயே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மெய்கண்டான் மற்றும் கீரிமலை நகுலேஸ்வரா பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த சுமார் 20 மாணவர்களுக்கே காலணிகள் வழங்கப்பட்டன.