யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று உயர்ந்தது தங்கத்தின் விலை

0

யாழ்ப்பாணத்தில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (டிசெ.12) வியாழக்கிழமை பவுணுக்கு 200 ரூபாவால் அதிகரித்தது.

கடந்த சனிக்கிழமை தங்கத்தின் விலை 400 ரூபாவால் குறைவடைந்த நிலையில் 3 தினங்களாக அதே விலையில் நீடித்தது. எனினும் இன்று அதன் விலை 200 ரூபாவால் அதிகரித்துள்ளது.

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை

யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று (டிசெ. 12) ஒரு பவுண் (22 கேரட்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 66 ஆயிரம் ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தூய தங்கத்தின் விலை

ஆபரணத் தங்கத்தைப் போலவே தூய தங்கத்தின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. 24 கரட் தூய தங்கத்தின் விலை பவுணுக்கு 72 ஆயிரம் ரூபாவாக காணப்படுகிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here