யாழ்ப்பாணத்தில் ஆபரணத் தங்கத்தின் இன்றைய விலை

0

யாழ்ப்பாணத்தில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று பவுணுக்கு  200 ரூபாவால் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சனிக்கிழமை தங்கத்தின் விலை  ஒரே நாளில் 600 ரூபா அதிகரித்தது. மூன்று தினங்களுல் மேலும் ஒரு பவுணுக்கு 750 ரூபா அதிகரிக்கப்பட்டநிலையில் இன்றும் அதன் விலை 200 ரூபாவால் உயர்வடைந்துள்ளது.

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை

யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று (டிசெ. 20) ஒரு பவுண் (22 கரட்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 67 ஆயிரத்து 100 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது.

தூய தங்கத்தின் விலை

ஆபரணத் தங்கத்தைப் போலவே தூய தங்கத்தின் விலையும் இன்று உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 24 கேரட் தூய தங்கத்தின் விலை பவுணுக்கு 200 ரூபா உயர்ந்துள்ளது.

8 கிராம் தூய தங்கத்தின் விலை 73 ஆயிரத்து 200 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here