யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கத்தின் விலை ஒரு வாரத்தின் பின் சரிவு

0

யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கத்தின் விலை ஒரு வாரத்தின் பின்னர் பவுணுக்கு 800 ரூபாயால் குறைவடைந்துள்ளது.

இன்று (ஜனவரி 14) செவ்வாய்க்கிழமை 24 கரட் தூய தங்கத்தின் விலை 76 ஆயிரத்து 200 ரூபாயாக குறைவடைந்துள்ளது.

ஈரான் – அமெரிக்கா போர்ப்பதற்றம் காரணமாக உலக அளவில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்து வந்தன. அதனால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்வைச் சந்தித்தது. இந்த நிலையில் ஒரு வாரத்தின் பின் இன்று சற்றுச் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை!

யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று (ஜனவரி 14) ஒரு பவுண்  (22 கரட்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 69 ஆயிரத்து 850 ரூபாயாக உள்ளது. நேற்று 70 ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தூய தங்கத்தின் விலை!

24 கரட் தூய தங்கத்தின் விலை  76 ஆயிரத்து 200 ரூபாயாக உள்ளது. நேற்று 77 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.