கோவிட் – 19 பாதிப்பு; 20,240 வியாபார நிறுவனங்களுக்கு ரூ.53 பில்லியன் கடன் வழங்க ஒப்புதல்

0

கோவிட் -19 மூலம் பாதிக்கப்பட்ட 20 ஆயிரத்து 240 வியாபாரங்களுக்கு என 53 பில்லியன் ரூபாய் தொழிற்பாட்டு மூலதனத்தை 4 சதவீத வட்டியில் உரிமம் பெற்ற வங்கிகள் ஊடாக இலங்கை மத்திய வங்கி ஒப்புதலளித்துள்ளது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பில் மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது;

கோவிட்-19 நோய்த்தொற்றின் மூலம் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்கு உரிமம்பெற்ற வங்கிகள் ஊடாக 4 சதவீத வட்டி வீதத்தில் தொழிற்பாட்டு மூலதனத்தினை அரசின் ஆலோசனையுடன் இலங்கை மத்திய வங்கி வழங்கியுள்ளது.

“சௌபாக்யா கோவிட்-19 மறுமலர்ச்சிக் கடன்” என்ற பெயரில் திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தி நாட்டில் பொருளாதார நடவடிக்கை புத்துயிர் பெறுவதற்கு ஆதரவளிக்கின்றது.

இந்தக் கடன் திட்டமானது சுயதொழில் மற்றும் தனிப்பட்டவர்கள் உள்ளடங்கலாக ஒரு பில்லியன் ரூபாய்க்கு குறைவான வருடாந்த புரள்வுடன் கூடிய கோவிட்-19 மூலம் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது.

ஒரு பில்லியன் ரூபாய் வருடாந்தப் புரள்வு மட்டுப்பாடானது சுற்றுலா, ஏற்றுமதிகள் மற்றும் தொடர்புபட்ட ஏற்பாட்டுச் சேவை வழங்குதல் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள வியாபாரங்களுக்கு ஏற்புடையதாகாது.


கடன் வழங்கலின் விவரம் வருமாறு;