பட்டதாரிகள் நியமனத்தில் 12,000 பட்டதாரிகளைப் புறக்கணிப்பு

0

செப்டம்பர் 2 ஆம் திகதி நடைமுறைக்கு வரும் வேலையற்ற பட்டதாரிகளை அரச சேவைக்குள் இணைக்கும் திட்டத்தில் சுமார் 12 ஆயிரம் பட்டதாரிகள் சேர்க்கப்படவில்லை என்று பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வேலையில்லா பட்டதாரிகள் அனைவருக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அரச சேவைக்குள் இணைக்கப்படவேண்டும் என்று பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய மையத்தின் இணைப்பாளர் சந்தன சூரியாராச்சி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

“செப்டம்பர் 2ஆம் திகதி இந்தத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுவதில் எமக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை. எனினும் 12 ஆயிரம் பட்டதாரிகளும் தகுதி வாய்ந்தவர்கள். ஆனால் அவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கவில்லை என்று அரசிடம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளோம்.

சமமான தகுதிகளில் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளை அரசு தேர்ந்தெடுக்கும்போது 12 ஆயிரம் பட்டதாரிகள் புறக்கணிக்கின்றனர்.

எனவே இந்தத் திட்டத்தில் வேலையில்லாத அனைத்து பட்டதாரிகளையும் அரச சேவைக்குள் சேர்க்க வேண்டும்” என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.