பட்டதாரிகளின் மேன்முறையீடுகள் 2 வாரங்களில் பரிசீலிக்கப்படும் – அரச சேவை அமைச்சு

0

நியமனங்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட பட்டதாரிகளின் மேன்முறையீடுகளை ஆராயும் நடவடிக்கையை இரண்டு வாரங்களில் நிறைவு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் ஜே. ஜே. ரத்னசிறி தெரிவித்துள்ளார்.

பட்டதாரிகளை அரச சேவைக்குள் இணைக்கும் திட்டத்தில் நியமனம் நிராகரிக்கப்பட்ட பட்டதாரிகளின் மேன்முறையீடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கை நேற்றுடன்(15) நிறைவடைந்துள்ளது.

அந்த மேன்முறையீடுகளை பரிசீலிக்கும் நடவடிக்கை இன்று (16) முதல் ஆரம்பிக்கப்படுவதாக அரச ​சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அரச சேவையின் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு உள்வாங்கப்படவுள்ள பட்டதாரிகள் 50 ஆயிரம் பேருக்கு பயிற்சியளிக்கும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மேன்முறையீடுகளை ஆராய்ந்ததன் பின்னர் மேலும் 10 ஆயிரம் பட்டதாரிகள் அரச சேவை பதவிகளுக்கு பயிற்சியளிக்கப்படவுள்ளதாக அமைச்சின் செயலாளர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.